Blue Flower

Case studies z praktykami

W formule case studies zostaną zorganizowane spotkania z pracodawcami, zrzeszonymi w ramach Rad Pracodawców na wydziałach Politechniki Krakowskiej. Podczas spotkań pracodawcy będą prezentować praktyczne aspekty pracy w danych branżach, na danych stanowiskach i w danych firmach.

Case study to inaczej studium przypadku – czyli opis problemu, z którym mogą spotkać się przedstawiciele danego zawodu w swojej codziennej pracy. Aby stworzyć rozwiązanie, trzeba skorzystać z zawartych w opisie informacji, danych liczbowych, schematów itp., a następnie wyciągnąć z nich wnioski i zaproponować konkretne działania. Brzmi skomplikowanie? Z pewnością każdy problem opisany w studium przypadku stanowi ciekawe wyzwanie! W trakcie spotkania będzie można skorzystać z praktycznej wiedzy i umiejętności reprezentantów poszczególnych firm, a co za tym idzie – z ich pomocą odnaleźć najlepsze rozwiązanie.

case studies photoKorzyści dla uczestników:

  • zapoznanie się z bardzo popularną metodą rekrutacji, jaką jest studium przypadku
  • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłym miejscu pracy
  • osobiste poznanie się z przedstawicielami różnych firm współpracujących z Politechniką Krakowską

Harmonogram

Szczegółowy opis wydarzeń współorganizowanych z pracodawcami zostanie podany w późniejszym terminie.