Blue Flower

Deklaracja dostępności strony projektu „PIKAP - Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki. Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej”: http://pikap.pk.edu.pl/pl/

Politechnika Krakowska i m. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu PIKAP, realizowanego przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-09
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne (w przygotowaniu)

Dla obrazów nie została zapewniona alternatywa w postaci tekstu. Brak możliwości odsłuchania tekstu. Brak możliwości ustawienia kontrastu, w tym dla treści niebędących tekstem.

W przypadku problemów z dostępnością treści, możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub dzwoniąc do nas (12 628 29 11).

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Biura Karier prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową w Biurze Karier jest Adriana Nowak

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 12 628 29 11

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący w Biurze Karier: kierownik Biura Karier – Maja Ziętara

Adres: Biuro Karier PK, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 12 628 29 11

Organ nadzorujący w Politechnice Krakowskiej: Koordynator dostępności

Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: +48 506 285 397

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.