Blue Flower

Działania fakultatywne w projekcie

 

Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej

Testowa rozmowa kwalifikacyjna, za zgodą uczestnika projektu, zostanie zarejestrowana kamerą. Dokładna analiza wystąpienia będzie stanowić doskonały trening przed realnym kontaktem z pracodawcą. Ćwiczenie nie tylko przygotowuje do wyzwań rynku pracy, ale dodatkowo jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z metodami kontroli i panowania nad stresem, poznawania technik budowania pewności siebie, przezwyciężania psychicznego oporu przed oglądaniem i słuchaniem samego siebie. Uczestnicy projektu pracują w bezpiecznych, testowych warunkach nad doskonaleniem umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Symulację rozmowy kwalifikacyjnej podsumuje informacja zwrotna obejmująca profesjonalną analizę autoprezentacji uczestnika projektu, a także wskazówki rozwojowe. 

 

Sesja coachingowa

Uczestnicy projektu, którzy podczas rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów, będą mogli skorzystać ze spotkań coachingowych.

 

Sesja Assessment Center

Uczestnicy projektu, którzy podczas rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów, będą mieli możliwość udziału w symulacji sesji Assesment Center, jednej z najczęstszych metod wykorzystywanych podczas rekrutacji. Podczas dedykowanych sesji Assessment Center uczestnicy projektu zostaną poddani wnikliwej ocenie, którą zapewni różnorodność stosowanych ćwiczeń, zadań i symulacji. Każdy uczestnik otrzyma informację zwrotną, obejmującą analizę swojej pracy oraz wskazówki rozwojowe.

 

Szkolenia

Rozwój kompetencji uczestników projektu zapewni udział w szkoleniach, realizowanych przez pracowników Biura Karier oraz we współpracy ze specjalistami z jednostek uczelni i instytucji rynku pracy. Każdy z uczestników projektu może skorzystać z maksymalnie dwóch nowych szkoleń, oferowanych w projekcie. Tematyka szkoleń odpowiada obszarom kompetencyjnym, diagnozowanym podczas realizacji indywidualnej usługi doradczej, i obejmuje:

  • zakładanie działalności gospodarczej i start-up'ów (współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK i Centrum Transferu Technologii PK)
  • zarządzenia projektami (współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK i Centrum Transferu Technologii PK)
  • ochronę własności intelektualnej w procesach rekrutacji (współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK i Centrum Transferu Technologii PK)
  • pracę w zespołach wielopokoleniowych
  • pogłębione modułowe szkolenie z komunikacji
  • wprowadzenie do Assesment Center jako metody rekrutacji

 

Spotkania z pracodawcami w ramach cyklu Case studies z praktykami

Do współpracy w projekcie zaprosimy pracodawców zrzeszonych w Radach Pracodawców na poszczególnych Wydziałach naszej uczelni. Uczestnicy projektu będą mogli spotkać się z pracodawcami i w formule case studies poznać praktyczne aspekty pracy w danych branżach, na danych stanowiskach czy w danych firmach.

 

Branżowe targi pracy

Raz do roku, na wiosnę zapraszamy uczestników projektu do udziału w branżowych targach pracy, które mają stanowić istotny element budowania sieci networkingowej. W odmienionej formule wydarzenia, które jednak nadal zbliżone będzie do tradycyjnych targów pracy, wezmą udział pracodawcy zrzeszeni w Radach Pracodawców i współpracujący z uczelnią.