Blue Flower

Szkolenia

szkolenie1

 

 

Każdy z uczestników/uczestniczek projektu może skorzystać z maksymalnie dwóch nowych szkoleń. Nowa tematyka szkoleń i warsztatów jest realizowana przez pracowników Biura Karier oraz we współpracy ze specjalistami z jednostek uczelni i instytucji rynku pracy, czyli z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PK i Centrum Transferu Technologii PK.

 

 

Tematyka szkoleń odpowiada obszarom kompetencyjnym, diagnozowanym podczas realizacji indywidualnej usługi doradczej, m.in.: przedsiębiorczości, zarządzaniu, komunikowaniu, współpracy.

 

Tematyka szkoleń i warsztatów

 

Własna działalność gospodarcza - start-up

Dwudniowe szkolenie jest realizowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK i Centrum Transferu Technologii PK.

Podczas spotkania będą omówione obszary dotyczące m.in.:

  • diagnozy własnych umiejętności i predyzpozycji przedsiębiorczych,
  • praktycznych aspektów zakładania własnej działalności gospodarczej, uwzględniające rodzaje działalności, formalności związane z rejestracją firmy, instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości, a także analiza szans i zagrożeń realizacji danego przedsięwzięcia.

 

Jak zarządzać projektami?

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK i Centrum Transferu Technologii PK

Szkolenie będzie uwzględniać podstawowe zagadnienia z zakresu skutecznego zarządzania projektami.

Uczestniczki i uczestnicy projektu poznają:

  • sprawdzone metody zarządzania projektami,
  • przydatne narzędzia, które ułatwiają realizację zadań,
  • środki kontroli, pozwalające na osiąganie zamierzonych celów.

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących każdego z obszarów zarządzania projektami, a także warsztatowy charakter spotkania, zwiększą szansę na sukces podczas realizacji kolejnego projektu naszych uczestników i uczestniczek! 

 

Ochrona własności intelektualnej w procesie rekrutacji (portfolio, poufność)

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Centrum Transferu Technologii PK

Tematyka ochrony własności intelektualnej, którą obejmuje zakres szkolenia, zawiera m.in. własność przemysłową i prawa autorskie. Uczestnicy i uczestniczki projektu poznają podstawy prawne, dotyczące własności intelektualnej oraz sposoby jej ochrony. Podczas szkolenia zostaną poruszone także tematy pojęcia autorskich praw osobistych, autorskich praw majątkowych, ochrony utworów audiowizualnych, ochrony programów komputerowych... Szkolenie ma zapewnić jak nalepsze przygotowania uczestników i uczestniczek projektu do ochrony ich własności intelektualnej w procesach rekrutacji.

 

Praca w zespole wielopokoleniowym

Szkolenie poświęcone rozwijaniu skutecznej umiejętności pracy w zespole, uwzględniający aspekty różnorodności i charakterystyki kilku pokoleń na obecnym rynku pracy. Warsztat ma na celu przygotowanie uczestniczek i uczestników projektu do praktycznych wyzwań, występujących na obecnym rynku pracy, w tym kierowania zespołami wielopokoleniowymi.

 

Komunikowanie - pogłebione szkolenie modułowe

Cykl trzech spotkań poświęconych różnym aspektom komunikowania. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki projektu poznają sposoby efektywnej komunikacji interpersonalnej, z uwzględnieniem diangnozy własnego stylu komunikowania. Będą także poruszone zagadnienia związane z komunikacją w środowisku wielokulturowym, komunikacją niewerbalną.

 

Assessment Center - wprowadzenie do metody rekrutacji

Szkolenie będzie przygotowywało uczestnikow i uczestniczki projektu do praktycznego udziału w sesjach Assessment Center. Podczas spotkania uczestnicy i uczestniczki projektu zdobędą więdzę na temat podstawowych zagadnień, związanych z procesami rekrutacji, wykorzystującymi metodę Assessment Center. Poznają także typowe zadania proponowane najczęściej podczas sesji AC, a także będą mieli okazję wykonać ćwiczenia, ilustrujące najważniejsze aspekty każdego z typów zadań. Dzięki temu każdy uczestnik i uczestniczka szkolenia nabędzie umiejętności pozwalające lepiej przygotować się do sesji Assessment Center.