Blue Flower

Zasady udziału w szkoleniach

Każdy z uczestników projektu może skorzystać z dowolnej liczby nowych szkoleń. Wybór tematyki szkolenia jest ustalany podczas spotkania z doradcą z Biura Karier.

Udział w każdym ze szkoleń jest poprzedzony zapisem na szkolenie za pośrednictwem e-maila lub formularza zgłoszeniowego. Po weryfikacji zgłoszenia, każdy uczestnik i uczestniczka otrzymają informacje, potwierdzające zapis.