Blue Flower

Branżowe targi pracy

Rady Pracodawców na wydziałach Politechniki Krakowskiej 

W ramach pogłębionej współpracy z pracodawcami, którzy aktywnie angażują się w życie naszej uczelni, wszyscy uczestnicy i uczestniczki projektu będą mieli okazję do bezpośredniego kontaktu z reprezentantami firm. Wiosenna edycja targów pracy, będzie mieć jednak odmienny charakter niż dotychczasowe wydarzenia tragowe, organizowane przez Biuro Karier.

rozmowaNetworking

Zaplanowane wydarzenie będzie mieć mniej sformalizowaną formę niż tradycyjne targi pracy. Oprócz możliwości uzyskania ogólnych informacji o firmach, zasadach i warunkach współpracy, każdy uczestnik i uczestniczka projektu będzie mieć okazję do indywidualnej rozmowy z pracodawcą przy dedykowanych stolikach branżowych. 


Na kawie z pracodawcą...

W gronie specjalistów z firm i niewielkiej grupie innych studentów i studentek będzie możliwe omówienie najważniejszych kwestii związanych z rekrutacją do danej firmy, obejmujące m.in. stosowane metody. Omówione zostaną ścieżki kariery, warunki pracy i obowiązki na poszczególnych stanowiskach. Nieformalną atmosferę spotkań podtrzyma aromat pysznej kawy i słodki poczęstunek dla każdego z uczestników wydarzenia.