Blue Flower

By wziąć udział w projekcie należy pobrać z Dziekanatu zaświadczenie, potwierdzające:

 

  • status studenta
  • rok i semestr studiów
  • średnią ocen za ostatni semestr studiów
  • informację o pobieranym stypendium naukowym i/lub stypendium Rektora i/lub stypendium za osiągnięcia
 
Dokumenty rekrutacyjne otrzymasz na pierwszym spotkaniu z doradcą z Biura Karier.

Poniżej znajdziesz wzór dokumentów, które będziesz musiał wypełnić i podpisać.

 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu

  1. Formularz zgłoszeniowy do projektu PIKAP - aktualizacja 08.01.2019
  2. Deklaracja uczestnictwa
  3. Oświadczenie - aktualizacja 02.01.2019